Torsdagsquizen fortsetter

Mikrobryggeriet har som kjent lag ned driften denne uka, det gjør det vanskelig å avholde den ordinære torsdagsquizen.
Men vi jobber med alternative løsninger, og kommer tilbake med informasjon når vi vet mer.
Se http://www.quizaksen.no for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Paal og Lars