Svar luke 1

Vi skulle til Benny (kjent som én av tre i både Olsenbanden og The Julekalender), et fornavn som deles av 289 menn og 27 kvinner, og som fire personer i Norge har som etternavn (5 000 000/320= 15 625). Og Benny Bankboks har mange også hørt snakk om.