Svar Luke 10

I dag skulle vi til kallenavnet Nick, som jo i nyere tid er forkortelse for nickname og også er det Ernest Hemmingway kaller seg i sine selvbiografiske tekster.