Svar luke 11

«Sossialist!» er enden på visa i
Egon Olsens tirader over
ubrukelige hengehuer og
dåsemikler som sørger for at
hans ellers geniale planer går i
vasken.