Svar luke 18

I dag skulle vi til merkevaren Den Beste Sykkel, eller DBS som de fleste kjenner det som.

Grammatisk sett kunne man muligens forsvare at det må hete Den beste sykkelen.