Svar luke 17

Aller først: Det var altså album, og ikke sak vi skulle til. Etter en dag der flere Wikipedia-artikler er blitt sperret for redigering etter mer eller mindre kreativ manipulering, viser det seg at det er mulig å komme til mål med fire steg:

1: Stortinget

2: For eksempel Kirsti Bergstø

3: 1981

4: Benny Bankboks (album)

Det er dermed vanskelig å hevde at dette er feil.

Tidligere på dagen måtte man også innom musikkalbum utgitt i 1981, altså et femte steg. På fem steg vil det være flere muligheter. Men med flere endringer, tillegg og slettinger er ikke veien helt enkel å gjenskape.