Svar luke 22

I dagens luke skulle vi til tekstmeldinger fra før telefonene ble smarte, og for eksempel en Nokia 3310.

Man måtte (potensielt) trykke flere ganger på hver nummertast for å få ønsket bokstav, og med kombinasjonen som er oppgitt ville vi få JULESTEMNING.