Svar luke 8

I dag skulle vi til Maria Reinertsen og hennes bok «Ligningen for lykke – tallene, tankene og tilfeldighetene bak den rådende økonomiske fornuft» fra 2010, der hun slår fast at ligningen for lykke er: U(t)= β₁ln(y(t)) + β₂ln(y(t)/y(t)*) + Z(t)’γ