Svar luke 14

Vi skulle til oljetankeren Exxon Valdez, som forliste 24. mars 1989, og som altså er båten skurkene i Kevin Costners storfilm Waterworld – historiens til da dyreste film – bebor.

At enkelte mener denne filmen også var tidenes til da dårligste får stå for deres egen regning. Adventsquizsekretariatet anser på sin side Kevin Costner for å være en filmkunstens alkymist. Og så er vi spent på hvilken film som eventuelt senere har tatt over tronen.