Svar luke 16

Rett svar denne gangen er (som så ofte ellers i livet) Moss.

I introduksjonen til «Jeg vil ha en liten hund» på ep-en 1000 Smil retter Lillo opp den utbredte misforståelsen at det er Anita Hegerland som opprinnelig sang denne låta, og fortsetter med å si at det snarere var Lille Eris fra Moss. Men selv om hun helt sikker ville vært det om hun kunne valgt selv, er ikke Lille Eris fra Moss – hun er fra Fredrikstad, stakkar.

Men Lars Lillo Stenberg er jo ikke en mann som kommer med ukvemsord i utide, derav denne forskjønnende omskrivingen, som også ble gjentatt live nå i høst (med litt hjelp).