Svar luke 19

I dag måtte via nok innom IFA-pastillens far, operasangeren Ivar F. Andresen, for det er han som er grunnen til at russ og pikekor har strødd IFA-pastiller på en gravlund i Trondheim. De trodde nemlig det var hans grav de stod ved, den heter tross alt I.F. Andresens Familiegravsted. Men det er ikke operasangeren Ivar Fridtjof Andresen som ligger gravlagt her, det er apotekeren

Harald Fridtjof Andresen. Og ingen familie har han med seg, ikke engang sin far, Iohan.

Så det er jo ikke helt sikkert russen fortsatt vil kunne smykke seg med pastillesker i lua dersom de kaster IFA-pastiller her til våren. Men de kan jo forsøke seg med andre apotekervarer.