Svar luke 2

Vi skulle ganske riktig til monumentet på Oslo S til minne om Osvald-gruppa.