Svar luke 3

Vi skal ganske riktig til Posten Norge og Bring AS, som ble opprettet i 2008, med utspring i Posten. Logoene er i form speilbilder av hverandre, men med henholdsvis rødt og grønt posthorn i tillegg til hvert sitt grå.

Og internettalderen har ikke ført til mindre pakkeombæring, men antall ukedager post leveres på når stadig nye dybder.