Svar luke 22

Til tross for at temperatur på arbeidsplassen  er omtalt i lover, forskrifter og forarbeid, er det ingen av disse som angir øvre og nedre grenser for tillatt temperatur. Loven angir altså ikke når man kan gå hjem, men lokale avtaler kan selvsagt regulere dette. Og Arbeidstilsynet kan også ha en finger med i spillet ved nødvendighet.