Svar luke 7

I luke 7 skulle vi til Ole Brumm, som mistet sin eldste venn da Kristoffer Robin døde i 1996, men som nå har fått den nye vennen herr Pingvin – som faktisk var en figur Kristoffer Robin lekte med som liten. Hva kvinnebekjentskapet angår dreier det seg naturligvis om Kengu, for eselet Tussi er en fyr – om enn han ikke nødvendigvis utstråler maskulinitet.