Svar luke 7

I dag var vi på jakt etter ordet flaske (noe kan flaske seg, eller det kan være en flaskehals, og man kan jo også slå seg på flaska).