Svar luke 12

Sitatet i luke 12 er hentet fra boken Sensitive Barn av Elisabeth Nordeng og Prinsesse Märtha Louise.

Teksten mangler det andre ordet i første setning: «høysensitiv». Det gjør alt så meget bedre.