Svar luke 17

Her må vi nesten overlate ordet til Utdanningsdirektoratet: «Det er skoleeier som avgjør hvilke studiepoeng i fag som er relevante for å undervise i et fag. Det finnes ikke noen annen ordning for å få vurdert om studiepoeng er relevante. Det betyr at du ikke kan forvente at noen vurderer studiepoengene dine før du søker en jobb. Du kan spørre en potensiell arbeidsgiver, men de har ingen plikt til å vurdere.»

Og joda, hvis utdanninga di er i regi av et utenlandsk universitet, kan det være at du må innom Nokut for å få dette godkjent, men det er strengt tatt ikke spørsmålet her. Udir sier skoleeier, så da hører vi på dem.