Svar luke 19

I luke 19 skulle vi til Pondus-/Lunch-kalenderen. Fra 2017.

Der var premien i den aktuelle luka: