Svar luke 4

I luke 4 skulle vi til ordet Fluidum (som faktisk skrives sånn, og ikke Fludium, selv om øl- og ciderimportøren Fludium AS og sikkert mange andre synes det «flyter bedre»)