Svar luke 6

I luke 6 skulle vi ganske riktig til Nordkak og Storesøsters kaffekaker.