Svar luke 15

Dagens luke inneholdt jo det spesielle fenomenet at det aktuelle partiet eller lista kommer inn med flere kandidater enn de selv har på lista.
Dette er regulert i valgloven paragraf 11-12(4): «dersom en valgliste får flere mandater enn det er valgbare kandidater på lista, fordeles det overskytende antall mandater mellom de øvrige listene i henhold til regelen i første ledd.»
Alle sju på lista kommer altså inn (de er valgbare, ellers ville ikke partiet oppfylt minstekravet), i tillegg kommer det inn sju valgbare kandidater fra andre lister. Det er visst ikke så vanlig at dette skjer, men det finnes eksempler på at partier har fått færre stemmer enn de har kandidater på lista. Sekretariatet antar at disse har valgt andre valgkampstrategier ved neste korsvei.