Svar luke 19

Såvidt det ringe sekretariat har forstått, må svaret være ja, fordi det siden 1974 har vært slik at prisen ikke tildeles posthumt med mindre prismottakeren har vandret heden mellom kunngjøring og selve prisutdelingen (det har riktignok vært et tilfelle der komiteen ikke var klar over at kandidaten var død, men også her antas det å være tatt grep). Dag Hammarskiöld fikk prisen post mortem i 1961, men statuttene har altså blitt både endret og tolket siden dengang.

Men helt avklart synes problemstillingen ikke å være, og det framstår ikke usannsynlig at komiteen vil kunne komme opp i nye kniper. Når det ikke engang er mulig å tolke egne statutter er det jo ikke rart det blir krig i verden.

Uansett: I dette spørsmålet, som i så mange andre sammenhenger, er svaret at det lønner seg å ha puls! Så er man livstrett, og kanskje lei av å vente på å bli tildelt Nobelprisen: Hold ut! Størst sjanse er det for å få den om man holder seg i live.