Svar luke 19

I dagens luke handlet det om tilfeldighetenes spill, og vi skulle til kampen mellom Norge og Romania som ikke ble spilt, og Norge ble av UEFA dømt til tap 0-3. Norge vurderte å anke denne avgjørelsen, og dersom UEFA i denne ankesaken hadde kommet frem til at det likevel ikke var Norges fotballforbunds skyld, ville det benyttes loddtrekning for å avgjøre utfallet. Denne loddtrekningen ville kunne gi tre mulige utfall: 1-0, 0-0 eller 0-1. To av disse tre vil være gunstige for Norge, og gi gruppeseier dersom Østerrike ikke hadde utliknet på overtid. Med 1-1 i Østerrike var det derimot ingen grunn til å anke avgjørelsen.