Svar luke 23

I dagens luke er det åpenbart mange løsninger, det interessante er om alle forslag passerer testen som meningsbærende.