Svar luke 9

I dagens luke var det jo den klassiske sjokoladen Smil vi skulle til. Og det er klart det finnes flere mulige svar på denne oppgaven.

Det finnes et par reklamefilmer, blant annet en publisert 15.2.2019, antagelig spilt inn noe før, der man ser en Smil bli delt – men interessant nok på flere enn 13.

Men Dagbladet melde om god stemning i sal 227 i Oslo tingrett så sent som 11.10.2019, da Jan Erik «Jannik» Iversen delte ut Smil til pressen, så inntil annet er påvist vil dette også kvalifisere som rett svar.

Det er absolutt lagt opp til at rett svar også kan være datoen for luke 9, altså 9.12.2020, forutsatt at man gjør en innsats innenfor de rammene og begrensningene som finnes for å samle folk nå for tiden. Eventuelt kan man selvsagt påvise å ha delt en Smil med tolv andre et hvilket som helst tidspunkt etter 11.10.2019.

Imidlertid er i hvert fall Freias egen påstand «Skapt for å deles siden 1955 – spist alene siden den gang» beviselig feil.