Luke 12

Det er for så vidt rart å tenke på nå for tida, når det er restriksjoner på alt mulig, fordi her er det ikke egne regler for hvor mange de kan være, bare for hvor mange de må være. Og det er ikke egne regler for sammenslåtte kommuner, men det har blitt aktualisert nettopp av den grunnen, fordi noen representative forsamlinger fremstår som unødig store tatt i betraktning kommunens størrelse (eller mangel på sådan). Men la oss holde oss til en kommune som ble slått sammen med nabokommunen og dens 16 145 innbyggere 1.1.2020. Hva er det minste antall kommunestyrerepresentanter denne kommunen kan ha i dag?

Svaret sender du som kommentar på denne sida innen klokka 23.59. Fasiten kommer rett etterpå, og ditt svar blir ikke synlig for andre før over midnatt.

Rett svar innen én time (13.15) gir laget tre poeng, rett svar innen midnatt gir to poeng. Delvis rett svar kan gi ett.

25 tanker om “Luke 12

 1. For to måneder siden passerte Moss 50000 innbyggere. Da sies det i kommuneloven at man skal ha minst 35 representanter i kommunestyret.

 2. Moss slukte Rygge kommune og deres 16.145 innbyggere i 2020. Dette gav et innbyggertall på 49.283, så det holder med de lovpålagte 27 kommunestyrerepresentanter en stund til. Dagens 49 er uansett langt over kravet på 35 som kicker inn ved passerte 50.000 innbyggere.

 3. Skeletor mener her at vi må følge kommuneloven paragraf 7 om at hvis kommunen har over 10000 innbyggere, men mindre enn 50000, så må det være minst 27 kommunestyrerepresentanter.

 4. Nye Moss kommune må, med sine 50.120 innbyggere pr 3. kvartal i 2021, ha minst 35 kommunestyrerepresentanter hvis de skal følge reglene.

 5. Beklager, Skeletor blingset med kvartalsrapporten til SSB som sier at per 3. kvartal 2021 har antall innbyggere steget til over 50 000. Svaret til Skeletor er derfor 35 kommunestyrerepresentanter. Vi håper på godvilje fra sekretariatet. Det var en uheldig glipp i lussekattbakingen. Igjen, beklager til verdens beste sekretariat 😇😇😇

 6. Vi skal til det vi antar er Quizaksens nærområde, til sammenslåingen mellom Rygge og Moss, siden Rygge hadde 16145 innbyggere pr 1.1.2020. Uten veldig stor kunnskap til lokalpolitikkens sammensetting i Moss så finner vi trøst i kommunelovens paragraf 5-5. På det tidspunkt Moss og Rygge ble slått sammen hadde de en befolkning på mellom 10.000 og 50.000. Da er minstekravet for antall medlemmer i kommunestyret 27 jf. 5-5 andre ledd bokstav c. Etter det så har folketallet økt til over den magiske 50.000 grensa i følge SSB.
  5-5 redder oss heldigvis igjen og sier at det er innbyggertallet «nest siste årsskifte før valget som avgjør».

  Så i dag må det minst være 27 medlemmer, mens det i 2023 nok må være minst 35.

 7. Av og til kan det føles tungt å gå i gang med en oppgave. Hvor skal vi starte? Kor ska vi reis hen? I dag fant Svadamene ut at bare en av oss trenger å reise i det hele tatt. Vi skal nemlig til hjemlige forhold. Rygge kommune ble sammenslått med Moss kommune 1. januar 2020. Folketallet har ligget tett oppunder 50000 mennesker, men i løpet av det mistrøstige året 2021 har vi passert – slik at vi nå har 50120 innbyggere. Dette er et magisk tall. Ved begynnelsen av året måtte vi ha minimum 27 kommunestyrerepresentanter – nå trenger vi minimum 35. Moss kommune har selvsagt sikret seg, og har 49 kommunestyrerepresentanter slik at vi også kan bikke 100000 innbyggere uten å endre på strukturen.

  Vårt svar er dermed 35.

 8. Det minste antall kommunestyrerepresentanter for Moss kommune er regulert av forskrift om sammenslåing av Moss kommune og Rygge kommune til Moss kommune, Østfold. Den sier 49 representanter.
  Kommuneloven sier kommuner på slik størrelse må ha minst 27 representanter, men vi har egen forskrift fordi vi har så mange taletrengte politikere.
  Jesus Quiztus

 9. Svaret vi skal til i dag er 35
  Vi går for at kommunen det siktes til er Moss kommune.
  Moss har nylig passert 50 000 innbyggere med sine 50 120 innbyggere ifølge SSB.
  Moss skal da ha minimum 35 representanter. i Moss er det pr i dag 49 representanter og disse 14 ekstra representantene er politisk bestemt etter press fra småpartiene.

 10. Skal til hjemlige trakter og nye Moss kommune her. Folketallet i 2020 ble da 48871, og minste antall er da 27. Nå har vi bikket 50 k innbyggere, så ved neste korsvei blir minste antall 35.
  Uansett vel oppfylt med de aktuelle 49

  Kommunelovens §7
  Kommuneloven har ingen øvre grense for antall medlemmer i kommunestyret. Men det settes minstekrav til antall medlemmer ut ifra kommunens innbyggertall.
  – ikke over 5 000 innbyggere, minst 11
  – over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19
  – over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27
  – over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35
  – over 100 000 innbyggere, minst 43.
  Det er folketallet ved nest siste årsskifte før kommunevalget som gjelder.

 11. Sprettballklubbens juridiske og lokalpolitiske avdelingar har i dag saman kome fram til kommuneloven § 5-5, andre ledd, bokstav c: «Kommunestyret skal ha minst 27 medlemmer i kommuner med over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere.»

  Når vi ser litt lengre ned i same paragraf, i femte ledd, første punktum, finn vi at: «Det er innbyggertallet i kommunen eller fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget som avgjør hva som er det minste lovlige medlemstallet.»

  Så jamvel om vi ikkje er heilt trygge på kva innbyggjartalet i nye Moss kommune er akkurat 12. desember 2021, veit vi at det var 48 671 ved nest siste årsskifte før førre kommuneval, altså 1.1.2018, og at svaret på dagens luke må bli 27.

 12. Rygge kommune slo seg sammen med Moss. Kommuneloven paragraf 5-5 sier at kommuner under 50 000 innbyggere må ha minimum 27 kommunestyrerepresentanter. Moss kommune er akkurat under 50 000 innbyggere, men må ha 35 når de passerer 50 000.

 13. Kommunen det er snakk om er Moss Kommune, som ved sammenslåing med Rygge hadde like under 50 000 innbyggere (etter sammenslåing).

  Loven sier at kommunestyret skal bestå av minst 27 medlemmer når kommunen har under 50 000 innbyggere.

  I dag har Moss over 50 000, så ved neste valg må vi anta at kravet endres til 35 medlemmer, som er kravet for kommuner mellom 50 000 og 100 000 innbyggere.

  Dog er Moss kommune godt skodd, siden den har bestemt at kommunestyret skal bestå av 49 medlemmer.
  Det er kommunens rett til å bestemme selv, så lenge minimumskrav er oppfylt.
  Pikene traver inn svaret 27!

 14. I følge SSB er det ingen kommuner som hadde et innbyggertall på 16 145 ved utgangen av 4. kvartalet i 2019, altså like før sammenslåingen. Rygge kommune hadde derimot et innbyggertall på 16 145 ved målingen 1.1.2019. Vi tror derfor at sekretariatet sikter til denne kommunen. Etter sammenslåingen med Moss kommune har den nye Moss kommune per i dag et innbyggertall på 50 120. For kommuner med innbyggertall over 50 000 er det minimale antall kommunestyrerepresentanter de kan ha 35 i følge kommunelovens §7. Svaret er altså 35.

 15. Vi skal ikke langt i dag, og det var litt deilig etter en litt strabasiøs periode i quizen. Vi skal til Moss, som etter sammenslåingen med Rygge stadig eser ut, og som i tredje kvartal 2021 kom oppi hele 50120 innbyggere, ifølge ssb.

  Skal man følge kommuneloven må Moss kommunes kommunestyre i dag derfor ha minst 35 medlemmer.

 16. SSB opererer med litt ulike tall på kommunens innbyggere. Litt (s)vagt av SSB altså!! Skal vi likevel ta i betraktning at de flest ganger oppgir kommunens totale innbygger tall til under 50000, så svarer vi at det minst skal være 27 kommunestyrerepresentanter.
  I dag er det 49 representanter, så selv om Moss har 50120 innbyggere (som SSB noe rotete påstår) pr 3 kvartal 2021, og da skal ha 35 representanter, så er dagens kommune godt og overflødig representert.

 17. Her må, klint, hvete, linser og bønner og snørr og barter skilles! Moss og Rygge er slått sammen. Ved sammenslåingen var innbyggertallet så vidt under 50 000. Det som forvirrer både Teige og Bruseth er at akkurat i år har innbyggertallet i nye Moss passert den magiske terskelverdien i kommuneloven på 50 000. Hvis ikke alle dør av korona, men passer seg for den, vil minste lovlige antall kommunestyrerepresentanter etter neste kommunevalg (i 2023) være 35, da det er innbyggertallet ved nest siste årsskifte før valget som ligger til grunn for denne beregningen. «I dag» er altså et spørsmål om tolkning. DAGENS kommunestyre med 49 representanter er såpass langt over på den lovlydige siden at det vel er litt i overkant. Et kommunestyre som hadde hatt 27 representanter ville vært helt lovlig, og vil også være et helt riktig svar. Håper vi.

 18. Her er det vel snakk om sammenslåingen av Moss og gamle Rygge kommune. Og det minste antallet kommunestyrerepresentanter Moss kan ha etter sammenslåingen er 35 stk.

 19. Kommunen vi skal frem til i dag er Moss, som i 2020 ble slått sammen med Rygge. I dag er det 49 kommunestyrerepresententer i kommunen, men i følge kommuneloven trenger det ikke å være flere enn 11.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s