Svar luke 19

I dag skulle vi til marinbiolog Fredrik Myhre og Robert Stoltenberg i karakteren Jeanette.

De spilte inn noen scener i forbindelse med TV-aksjonen 2020, og hun blir satt ut da han tilbyr henne «Langslangen sin».