Svar luke 5

Uttrykket vi skulle til i dag var å nyte sitt otium.